Risto Lehtonen, erityisasiantuntija, DI
puh. 0405541060
email: info@energiatodistukset.com

Toimipaikka
Niemenkoskentie 3
Lempäälä

Yhteydenottolomake

Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollsia

Uudiskohteet:

– Omakotitalot 120 €
– Paritalot 150 €
– Rivitalot alkaen 160 €
– Muut kohteet tarjouksen mukaan

Hintoihin sisältyy energiatodistus, tasauslaskelma sekä laskelmat kokonaisenergiankulutuksesta ja lämmitystehontarpeesta, eli kaikki tarvittava rakennuslupaa varten.

Rakennusvalvonta vaatii nämä todistukset kun rakennuslupaa haetaan.

Teemme todistukset koko Suomen alueella.

Hinnat ovat voimassa, kun kohteesta on saatavilla piirustukset ja dokumentit sähköisenä.

 

Olemassa olevat rakennukset:

Tarvitset tälläisen todistuksen jos olet myymässä tai vuokraamassa omakotitaloa tai asuntoa paritalosta tai rivitalosta

– Omakotitalot 250 €
– Paritalot 280 €
– Rivitalot alkaen 350 €
– Muut kohteet tarjouksen mukaan

Pohja- ja julkisivukuvat tarvitaan.

Jos kuvia ei ole saatavilla, hintoihin lisätään 80 € paikanpäällä tehdyistä mittauksista ja selvityksistä.

Kaikki hinnat sisältävät ALV (24%)

Hinnat ovat voimassa Tampereen talousalueella. Ei erillisiä matkakuluja.

Muualla olevat kohteet tarjouksen mukaan.

 

 

Uudisrakennukselle on laadittava rakennuslupaa haettaessa energiaselvitys

 

Rakennusta suunniteltaessa ja rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä RakMk D3 kohdan 5.1.1 mukaan laadittu energiaselvitys. Energiaselvitys on päivitettävä ja se on varmennettava ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Energiaselvitys sisältää yleensä seuraavat tarkastelut:
– rakennuksen kokonaisenergian kulutus, E-luku;
– energialaskennan lähtötiedot ja tulokset;
– kesäaikainen huonelämpötila ja tarvittaessa jäähdytysteho; (ei koske pientaloja)
– rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus eli tasauslaskelma;
– rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa; sekä
– rakennuksen energiatodistus.

Korjausrakentamisen energiaselvitys

Korjauskohteesta laaditaan lupavaiheessa energiaselvitys, jossa esitetään, miten energiatehokkuutta on korjausten yhteydessä mahdollista parantaa.

Rakennuksen energiatehokkuuden parantamista korjaus- ja muutostöissä säädellään ympäristöministeriön asetuksella 4/13.

Kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien uusimisesta, niin energiatehokkuudelle on määritelty vähimmäisvaatimukset. Tällaisia korjauksia ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjaukset ja teknisten järjestelmien uusiminen, jolloin tarvitaan yleisimmin rakennus- tai toimenpidelupaa.

 

Energiatehokkuuden parantamisessa on kolme vaihtoehtoista tapaa:

1) rakennus täyttää peruskorjattavien, uudistettavien ja uusien rakennusosien osalta säädetyt rakennusosakohtaiset vaatimukset;

2) rakennuksen energiankulutus on enintään kyseiselle rakennustyypille säädettyjen vaatimusten mukainen;

3) rakennukselle lasketaan sille ominainen, rakentamisajankohdan mukaisilla tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen mukaisilla ratkaisuilla laskettu kokonaisenergian kulutus eli E-luku ja pienennetään sitä kyseiselle rakennustyypille asetetun tason mukaisesti

Rakennukseen lisäeristyksen, ilmanpitävyyden parantamisen tai järjestelmiä uudistamisen yhteydessä on tärkeää varmistaa, että rakennuksen tekniset järjestelmät kuten lämmitys ja ilmanvaihto toimivat ja niiden perussäädöt tarkistetaan.

Määräykset eivät koske pieniä, kooltaan alle 50 m² rakennuksia, loma-asuntoja, joihin ei ole suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettua lämmitysjärjestelmää eikä suojeltuja rakennuksia.

 

Energiaselvitys on huomattavasti laajempi selvitys rakennuksen energiankäytöstä kuin energiatodistus. Energiaselvityksessä vaadittavat tiedot riippuvat siitä, onko kyseessä uudiskohde vai jo olemassa oleva rakennus.

Hyvin laaditussa energiaselvityksessä näkyvät eri suunnitteluratkaisujen vaikutukset energiankulutukseen ja se toimii hyvänä työkaluna jatkosuunnittelussa.