Avustuksen saaminen edellyttää, että energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet toteuttavat jonkin alla listatuista ehdoista:

  1. Rakennuksen energiatehokkuus parantuu tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen vähintään 44 % rakentamisajankohdan lähtötasoa paremmaksi. Edellytyksenä siis on 30 % parempi taso kuin ympäristöministeriön asetuksen (4/13) 7 §:ssä säädetty energiatehokkuuden parantamisen vähimmäistaso (20 %). Avustuksen ehtona oleva kerroin on 0,56 = 0,7 x 0,8.

  2. Energiatehokkuus parantuu uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1010/2017) 4 §:n asettamien vaatimusten mukaiselle, lähes nollaenergiatasolle.

  3. Jos rakennus täyttää jo lähes nollaenergiatason rakentamisajankohtanaan, silloin korjauksissa noudatetaan ympäristöministeriön asetuksessa (4/13, 7 §) säädettyä 20 %:n vähimmäistasoa. Kerroin vaaditulle E-luvulle 0,8.