Energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2023–2024. Energia-avustuksia voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöasiakkaat ja yhteisöt.

Avustusta myönnetään korjauksiin, joilla parannetaan pientalon energiatehokkuutta.

Energiatehokkuuden mittarina on laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku (kWh/(m2a)). Avustuksen suuruus riippuu siitä, minkä verran ja millä toimenpiteillä rakennuksen energiatehokkuus parantuu korjausten jälkeen verrattuna rakentamisajankohdan lähtötasoon.

ARA suosittelee, että laskennan tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija, sekä talon rakentamisajankohdan E-luvusta, että korjausten vaikutuksesta E-lukuun.

Kaikki rakentamisvuoden jälkeen tehdyt energiatehokkuutta parantavat korjaustoimenpiteet voidaan huomioida mukaan korjausten jälkeisen E-luvun laskennassa.

On myös hyvä huomioida seuraavat asiat:

— Jos korjaushankkeeseen saadaan energia-avustusta, siihen ei voi verottajan ohjeistuksen mukaan saada kotitalousvähennystä.

— Avustusta voi hakea asuinrakennusta kohden vain kerran.

— Oman työn osuutta ei avusteta.