Energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2023–2024. Energia-avustuksia voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöasiakkaat ja yhteisöt.

Avustusta myönnetään korjauksiin, joilla parannetaan pientalon energiatehokkuutta.

Energiatehokkuuden mittarina on laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku (kWh/(m2a)). Avustuksen suuruus riippuu siitä, minkä verran ja millä toimenpiteillä rakennuksen energiatehokkuus parantuu korjausten jälkeen verrattuna rakentamisajankohdan lähtötasoon.