Hakemuksen liitteet:

Varsinaista avustuspäätöstä varten edellytetään hakemuksen liitteenä seuraavat asiakirjat/tiedot:

• Laskelma rakentamisajankohdan E-luvusta (sisältäen: lähtötiedot välilaskelmat ja tulokset).

• Laskelma korjausten vaikutuksesta E-lukuun (sisältäen: lähtötiedot välilaskelmat ja tulokset).

• Asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla vaadittu energiatehokkuus saavutetaan, sekä listaus tarvittavista suunnitelmista.

Selvityksestä on ilmettävä myös, ettei toimenpiteistä aiheudu vaaraa tai haittaa rakennukselle, naapurustolle tai ympäristölle.