Rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä rakennusten energiakulutuksen pienentäminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Rakennuksissa kuluu noin 40 % Suomen energian kokonaiskulutuksesta. Säädöksillä toimeenpannaan rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä ja edistetään samalla Suomen omia tavoitteita energiatehokkuuden parantamiseksi. Rakennuksen hyvä energiatehokkuus pienentää käytönaikaisia kustannuksia ja hillitsee asumiskustannusten nousua energian hinnan noustessa. Energiatehokkuuden parantaminen parantaa usein myös asumismukavuutta. (Ympäristöministeriö)

Rakennuksen energiatodistuksia koskevat säädökset
Lailla rakennuksen energiatodistuksesta saatettiin voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta (2010/31/EU) energiatodistusta koskevilta osiltaan.

Rakennusten energiatehokkuuden ohjaaminen uudis- ja korjausrakentamisessa
Rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä säännöksiä annetaan myös maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annettavissa ympäristöministeriön asetuksissa, jotka julkaistaan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Rakentamismääräyskokoelma