Uudisrakennukselle on laadittava rakennuslupaa haettaessa energiaselvitys

 

Rakennusta suunniteltaessa ja rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä RakMk D3 kohdan 5.1.1 mukaan laadittu energiaselvitys. Energiaselvitys on päivitettävä ja se on varmennettava ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Energiaselvitys sisältää yleensä seuraavat tarkastelut:
– rakennuksen kokonaisenergian kulutus, E-luku;
– energialaskennan lähtötiedot ja tulokset;
– kesäaikainen huonelämpötila ja tarvittaessa jäähdytysteho; (ei koske pientaloja)
– rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus eli tasauslaskelma;
– rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa; sekä
– rakennuksen energiatodistus.