Energiatodistus tulee esittää olemassa olevan rakennuksen tai sen osan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Uudisrakennuksen energiatodistus tulee esittää rakennuslupaa haettaessa. Todistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus.  Todistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Energiatodistusta ei vaadita mm. sellaisilta rakennuksilta kuten

–        rakennus, jonka pinta-ala on enintään 50 neliömetriä;

–        loma-asumiseen tarkoitettu rakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;

–        väliaikainen rakennus, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta;

–        teollisuus- ja korjaamorakennus

–        maatilarakennus, jota ei käytetä asuinrakennuksena tai tilan energiantarve on vähäinen tai rakennusta käytetään alalla, jolla noudatetaan kansallista ja alakohtaista energiatehokkuussopimusta. Näitä rakennuksia ovat esimerkiksi kasvihuoneet

Kevennetty energiatodistusmenettely

 Energiatodistus voidaan laatia kevennetyn menettelyn mukaisesti tietyissä erityistilanteissa.

Kevennettyä menettelyä voi käyttää, jos myytävä tai vuokrattava kohde (rakennus, kiinteistö, huoneisto tai sen hallintaoikeus enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa) on arvoltaan vähäinen.

Kohteen arvo määritellään vähäiseksi, jos

–        kohteen myyntihinta alittaa 50 000 euroa.

–        kohteen vuokra kuukaudessa alittaa 350 euroa.

Muu perusteltu syy kevennetyn menettelyn käyttämiseen:

–        kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten välillä

–        kohdetta ei esitellä julkisesti myyntiä varten tai tarjota myytäväksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla