Korjausrakentamisen energiaselvitys

Korjauskohteesta laaditaan lupavaiheessa energiaselvitys, jossa esitetään, miten energiatehokkuutta on korjausten yhteydessä mahdollista parantaa.

Rakennuksen energiatehokkuuden parantamista korjaus- ja muutostöissä säädellään ympäristöministeriön asetuksella 4/13.

Kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien uusimisesta, niin energiatehokkuudelle on määritelty vähimmäisvaatimukset. Tällaisia korjauksia ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjaukset ja teknisten järjestelmien uusiminen, jolloin tarvitaan yleisimmin rakennus- tai toimenpidelupaa.

 

Energiatehokkuuden parantamisessa on kolme vaihtoehtoista tapaa:

1) rakennus täyttää peruskorjattavien, uudistettavien ja uusien rakennusosien osalta säädetyt rakennusosakohtaiset vaatimukset;

2) rakennuksen energiankulutus on enintään kyseiselle rakennustyypille säädettyjen vaatimusten mukainen;

3) rakennukselle lasketaan sille ominainen, rakentamisajankohdan mukaisilla tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen mukaisilla ratkaisuilla laskettu kokonaisenergian kulutus eli E-luku ja pienennetään sitä kyseiselle rakennustyypille asetetun tason mukaisesti

Rakennukseen lisäeristyksen, ilmanpitävyyden parantamisen tai järjestelmiä uudistamisen yhteydessä on tärkeää varmistaa, että rakennuksen tekniset järjestelmät kuten lämmitys ja ilmanvaihto toimivat ja niiden perussäädöt tarkistetaan.

Määräykset eivät koske pieniä, kooltaan alle 50 m² rakennuksia, loma-asuntoja, joihin ei ole suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettua lämmitysjärjestelmää eikä suojeltuja rakennuksia.